Kuva: iStockphoto

Työhyvinvointi on työyhteisössä kaikkien yhteinen asia. Työnantajalla ja työntekijällä on omat tavoitteet työhyvinvoinnin suhteen ja vastuu työhyvinvoinnista kuuluu molemmille osapuolille – vähän eri painotuksin. Työhyvinvointi on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa, jota ei saavuteta irrallisin tempauksin.

Työhyvinvointiin panostetut eurot maksavat itsensä takaisin. Tehdyt panostukset vaikuttavat organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. (lähde ttl/työyhteisö/työhyvinvointi)

Kuinka voimme auttaa?

Kaikkea ei tarvitse osata eikä tehdä yksin. Työhyvinvointi on iso kokonaisuus, jonka hyvä toteutus vaatii monenlaista osaamista ja yhteistyökumppaneita. Yritysliikunnassa kuuntelemme ja autamme löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työstä palautumisen kannalta liikunnallisuuden edistämisellä on tärkeä merkitys. Terveelliset elintavat ovat keskeisessä roolissa sairauslomien ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisemisessä ja työurien pidentämisessä. Työpaikan mahdollisuuksiin edistää liikkumista tulee kiinnittää enemmän huomiota, koska vietämme työssä ison osan vuorokaudesta. Terve, hyvinvoiva työntekijä on perusta hyvälle työyhteisölle.