Kuva: Sebastian Dannberg

Uimahallikävijöiden henkilökohtaisella hygienialla on erittäin suuri merkitys veden puhtaudelle. Perusteellinen peseytyminen ennen altaisiin menoa on välttämätöntä. Puhdistustekniikka on viime vuosina kehittynyt ja allasvesien käsittely tehostunut.

Klooria tarvitaan kuitenkin edelleen allasvedessä. Taudinaiheuttajamikrobeja, kuten bakteereja ja viruksia, tulee ihmisten mukana ja kloorin tehtävä on tappaa ne. Vesi puhdistetaan Urheiluhallien uimahalleissa pääasiassa avo- tai painehiekkasuodattimin. Osassa halleista puhdistusta tehostetaan otsonoinnilla tai UV-valolla. Vesi desinfioidaan kaikissa halleissa kloorilla.

Kloori on suurina pitoisuuksina terveydelle haitallista, mutta pieninä pitoisuuksina se on tehokas ja järkevä keino mikrobien pikatorjuntaan allasvedessä. Allasvesien klooripitoisuus pyritään Suomessa pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta kuitenkin riittävänä mikrobien torjumiseksi. Tähän päästään, kun uimarit noudattavat annettuja peseytymis- ja siisteysohjeita.

Veden puhtautta valvotaan jatkuvasti automaation keinoin ja päivittäin otetaan näytteitä myös käsin. Lisäksi ulkopuolinen laboratorio valvoo veden puhtautta vähintään kerran kuukaudessa. Mittausten tulokset ovat nähtävissä uimahallissa.