Yleinen toive on, että saisi elää pitkän ja terveen elämän. Yleinen pelko taas on, että joutuisi viettämään useita vuosia toimintakyvyltään heikentyneenä ja riippuvaisena muiden avusta. Ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyssä ja fyysisessä aktiivisuudessa on suuria yksilöiden välisiä eroja. Tästä huolimatta kukaan ei ole liian vanha aloittamaan liikuntaa. On vain löydettävä sopiva liikkumisen tai kuntoilun muoto ja tarvittaessa osaavaa ohjausta. 


Vältä kunnon heikkenemisen noidankehää

Liikunta on edullinen ja tehokas tapa ylläpitää toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Liikunnan avulla pystytään hidastamaan toimintakyvyn heikentymistä henkilöillä, joilla on jo merkkejä toiminnanvajauksien kehittymisestä. Monilla liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Tästä saattaa käynnistyä kunnon heikkenemisen noidankehä: liikkumisen tuntuessa hankalalta, ulos mennään tai portaita kiivetään yhä harvemmin, jonka seurauksena kunto heikkenee entisestään. Näin ollen henkilöitä, joiden toimintakyvyssä on havaittavissa merkkejä heikkenemisestä, tulisi rohkaista osallistumaan ohjattuun liikuntaan.

Voimaa vanhuuteen terveysliikunnalla

Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa sekä arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.

Ohjatut tunnit antavat terveyttä ja iloa elämään

Voima- ja tasapainoharjoittelu pitää ikäihmisen jaloillaan ja tukee hyvää elämää kotona. Ohjatuissa liikuntaryhmissä mieli piristyy, yksinäisyys karisee ja itsetunto kohenee. Vertaistuki ja uudet ystävät lisäävät elämäniloa. Liikunnalla on kiistattomia suotuisia vaikutuksia iäkkään ihmisen terveyteen. FIX Pasilassa alkaa tammikuussa tähän liittyen uusi tunti: Iäkkäiden voima- ja tasapainotunti.

Liikunnan terveyshyödyt iäkkäille ihmisille

Useimmilla ikääntyneillä henkilöillä on joku pitkäaikaissairaus. Esimerkiksi 75-vuotiailla on keskimäärin kaksi kroonista sairautta ja vain 14%:lla 75-84 -vuotiaista ei ole yhtään pitkäaikaissairautta (Terveys 2000, Heikkinen 2003). Tämän vuoksi ikääntyneillä ihmisillä liikunnan harrastamisen ensisijainen terveystavoite ei ole sairauksien ennaltaehkäisy vaan niiden seurauksien ehkäisy ja hallinta.

Fyysisen toimintakyvyn tärkeimpiä osa-alueita ovat lihasvoima, hapenottokyky, tasapaino, nivelliikkuvuus, havaintomotoriikka ja kehon koostumus. Monet sairaudet yhdessä liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden kanssa heikentävät näitä osa-alueita altistaen toiminnanrajoituksen syntymiselle. Esimerkiksi lihasvoima heikkenee noin prosentin vuodessa 50 ikävuoden jälkeen. Lihasvoiman heikkenemistä nopeuttavat monet yleiset sairaudet kuten ahtauttava keuhkosairaus, diabetes, koronaaritauti, nivelrikko, masennus ja reuma. Tietty määrä lihasvoimaa on kuitenkin tarpeen portaiden kiipeämisessä, purkin kansien avaamisessa tai kassin kantamisessa.

UUTTA: Voima- ja tasapainoharjoittelu (50 min)

Ikääntyneille (yli 70-vuotiaille) tarkoitettu kuntosalilla tapahtuva tunti, jonka tavoitteena on lisätä lihasvoimaa ja parantaa tasapainoa monipuolisesti. Harjoittelulla pyritään edistämään kotona asuvien itsenäistä selviytymistä ja lisäämään elämänlaatua.

PASILA
ti ja to klo 10.00 -11.00 (21.1.2014 alkaen)
Hinta: Nyt tarjouksena 5 krt 25 € (norm. 29 €), tarjous on voimassa 28.2.2014 asti.
Varaa tunti

Vinkki: Tunnin jälkeen voit jäädä nauttimaan monipuolisesta lounaasta Garam & Vermiglion lounaskahvilassa, joka sijaitsee samoissa tiloissa.

Seuratanssit Töölössä to klo 10.00 -11.30 ja su klo 13.00-14.30

 • To 16.1. Valssi
 • Su 19.1. Päivätanssit
 • To 23.1. Tango
 • To 30.1. Lavafoxi
 • To 6.2. Tanssien kertausta
 • Su 9.2. Päivätanssit
 • To 13.2. Tanssien kertausta
 • To 27.2. Samba
 • Su 2.3. Päivätanssit
 • To 6.3. Cha cha
 • To 13.3. Rumba
 • Su 16.3. Päivätanssit
 • To 20.3. Jive
 • To 27.3. Tanssien kertausta
 • To 3.4. Tanssien kertausta
 • Su 6.4. Päivätanssit
 • To 10.4. Tanssien kertausta
 • To 24.4. Tanssien kertausta
Hinta 9,50 /krt, seniorit 6,50 /krt tai voimassa olevalla jumppakortilla. Hintaan sisältyy uinti ja sauna. Tule rohkeasti mukaan!
Varaa tunti