Olemme ottaneet käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän edistääksemme ympäristötyötä ja taataksemme kestävät toimintatavat yrityksessämme. Ekokompassi ympäristöjärjestelmä auditoitiin keväällä 2013. Kaikki liikuntapaikkamme täyttävät järjestelmän vaatimat kriteerit. Yrityksemme toimii siis jatkossa entistäkin ympäristöystävällisemmin.

Olemme nyt virallisesti ensimmäinen uimahalli ja yksi pääkaupunkiseudun 37:stä Ekokompassi -kriteerit täyttävästä yrityksestä. Toivottavasti olemme esimerkkinä ja saamme innostettua myös muita yrityksiä ja asiakkaita mukaan yhteisiin ympäristötalkoisiin.

Tärkeimmät painopistealueet

Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa sekä pyrkineet kohti ekotehokkaampaa toimintaa. Projektin alussa valittiin kolme painopistettä Ekokompassi-ohjelmasta, joihin kiinnitimme erityistä huomiota ja jotka sopivat meidän toimialaamme. Alla ovat valitsemamme toimenpiteet lihavoituina:

  1. Jätteiden määrän vähentäminen
  2. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
  3. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
  4. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
  5. Materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa tai palveluprosessissa
  6. Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
  7. Jokin muu yhdessä Ekokompassi-neuvoja kanssa määritelty osa-alue, usein ympäristöviestintä

Näillä yhteisillä päätavoitteilla ja käytännöllisillä toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan ympäristömme tilaan positiivisesti sekä takaamaan asiakkaillemme kestäviä ja mahdollisimman ympäristömyötäisiä palveluja.

Jätteiden lajittelu on yhteinen asia

Tavoitteemme on puolittaa sekajätteen määrä vuoteen 2014 mennessä vuoteen 2012 verrattuna. Tavoite kuulostaa suurelta. Mutta onko se sitä? Iloksemme voimme todeta, että sekajätettä ei juuri halleillamme muodostu. Suurin osa lajittelusta menee nyt joko energia-, paperi- tai biojätteeksi. Hyvin pieni määrä on enää sekajätettä. Lajittelu on näin edullisempaa, koska kallein jätejae on sekajäte. Lajittelun ja kierrätyksen avulla meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Lajittelemalla jätteet vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Toimita siis keräyspaperit, lasit, metallit ja muut kierrätettävät jätteet oikeisiin keräyspisteisiin. Laita kaatopaikalle menevät jätteet sekajäteastiaan. Ole ympäristötalkoissa mukana.

30:n sekunnin vesikampanja herätti ajattelemaan

Viime kevään ”30 sekuntia riittää” -vesikampanja, jonka tarkoitus oli herättää keskustelu vedenkulutuksesta, onnistui hyvin. Vedenkulutus laski suihkutiloissamme yllättävän paljon. Esimerkiksi Malmin uimahallin suihkutiloissa veden kulutus oli kuuden viikon mittausjakson alussa 643m³, joka pieneni 584m³:iin. Näiden erotus on peräti 59 m³, jolla määrällä täyttää jo lastenaltaan. Kiitos siitä. On tärkeää, että uimahalleissa peseydytään ennen uimaan menoa. Uimavesi pysyy puhtaampana ja vettä säästyy. Myös jäteveden käsittelykulut pysyvät kurissa. Mitä enemmän vedessä on likaa, sitä useammin suodattimet pitää puhdistaa. Tähän taas kuluu paljon vettä. Tekniikka auttaa puhdistusprosessissa, mutta eniten lopputulokseen vaikuttavat asiakkaiden ja henkilöstön oma valveutuminen ja käyttäytyminen. Huolehtikaamme siis peseytymisestä ennen altaaseen menoa ja käytetään myös jatkossa vettä kohtuullisesti, ei lotraten.

Lisätietoa www.ekokompassi.fi ja www.ilmastoinfo.fi