Kuluvaa vuotta vietetään historiallisissa merkeissä Suomen juhliessa satavuotista itsenäisyyttään. Suomalainen urheilu- ja liikuntakulttuuri on läpi historian vaikuttanut merkittävästi kansakuntamme identiteettiin ja se on ollut olennainen osa kulttuuriamme. Tämän toivoisi myös jatkuvan, vaikka ympäröivä maailma muuttuu yhä nopeammin ja voimakkaammin.

Urheiluhallit Oy:llä on ollut kunnia olla mukana tarjoamassa ja kehittämässä liikuntakulttuuria jo lähes kuudenkymmenen vuoden ajan. Kuljettua matkaa voi mielestäni perustellusti pitää onnistuneena, etenkin jos kriteerinä pitää liikuntapaikkojemme suosiota ja kävijämääriä. Toiminnan peruskivenä on aina ollut matalan kynnyksen liikuttaminen vauvasta vaariin. Uskoakseni Urheiluhallit on kyennyt tarjoamaan tiettyä pysyvyyttä asiakkailleen, mutta samalla uudistumaan ennakkoluulottomasti tulevaan katsoen. Yksi hieno asiakastarina on Aino Koskisen uinti- ja liikuntaharrastus Töölön Uimahallissa, joka on jatkunut jo puolivuosisataa, hallin perustamisvuodesta 1967.

Lisää virkistävän mukavia liikuntahetkiä

Tänä päivänä kahdeksassa toimipisteessämme on noin 2,6 miljoonaa vuotuista asiakaskäyntiä, mikä vastaa lähes kymmentä prosenttia koko valtakunnan volyymista. Helsingin uimahalliverkosto tarjoaa tällä hetkellä erinomaiset mahdollisuudet vesi- ja muun liikunnan harrastamiseen. Väestönkasvun jatkuminen vuotuisesti 1-1,5 %:lla edellyttää kuitenkin lähitulevaisuudessa myös uusien hallien rakentamista ja nykyisten kunnossapitämistä.

Tuleen ei saa jäädä makaamaan eikä pysyvyyden tule tarkoittaa pysähtyneisyyttä. Yleisesti ottaen palvelujen kehittäminen on usein edelleen liian tuotelähtöistä sen sijaan, että pyrittäisiin vastaamaan asiakaslähtöisesti asiakkaiden toiveisiin. Suomessa on perinteisesti pyritty huolehtimaan vain kilpailukyvystä, mutta ei niinkään pyritty saavuttamaan kilpailuetua. Selvää on, että tuotteenkin pitää olla kunnossa, mutta jatkossa tarvitaan entistä laadukkaampaa ja asiakkaan odotukset ylittävää palvelua - niin liikuntapalvelujen tarjoajilta kuin miltä tahansa palvelun tarjoajalta. Omalta osaltamme tulemme jatkossa entistäkin enemmän kehittämään toimintaamme nimenomaan asiakaskokemus edellä. Kaiken lähtökohtana tulee olla miellyttävä, virkistävän mukava liikuntahetki, joka tuottaa iloa ja virtaa arkeen.

Liikuntakulttuuria vai liikuntaa ja kulttuuria?

Liikuntakulttuurin lisäksi myös monipuolinen ja upea kulttuurimme on ollut merkittävässä asemassa muovaamassa kansallista identiteettiämme. Jostain syystä liikunta ja kulttuuri on usein asetettu vastakkain, ikään kuin toisensa poissulkevina. Tätä lasikattoa tai -seinää olemme pyrkineet rikkomaan tuomalla kulttuuria eri toimipisteisiimme. Mäkelänrinteessä avattiin vastikään kansainvälisesti tunnetun kuvanveistäjä Eino Romppasen taidenäyttely, jonka tuotoista osa käytetään Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian hyväksi. Töölössä järjestettiin maaliskuussa taidenäyttely, Kalliossa DJ Tixa on pitänyt tango- ja kesämusauinteja ja Cirko esittänyt köysiakrobatiaa, Kontulassa soi keväällä elektroninen musiikki ja elokuussa Kontufestari sekä Malmilla uimareita on ilahduttanut Malmin musiikkiopiston lapset konsertoimalla altaan äärellä. Lisäksi talvisin järjestetään tunnelmallisia kuutamouinteja musiikista nauttien.

Kulttuurista uimahallikulttuuriin

Suomessa on poikkeuksellisen hienot uimahallit ja uimahallikulttuuri, vaikka joskus tarkastelemme ympäristöämme niin läheltä, ettemme tätä välttämättä tule huomanneeksi. Siksi onkin välillä avartavaa vierailla ulkomaankohteissa paikallisessa uimahallissa ja vertailla eri maiden käytäntöjä, jotka ovat varsin erilaisia ja yllättäen usein tiukempia, mihin meillä on totuttu. Esimerkkinä muun muassa uimalakkipakko, joka on käytössä monissa Euroopan halleissa.

Rohkenen kuitenkin väittää, että suomalaisten hallien toimivuus, puhtaus ja laatutaso kestävät vertailun mihin tahansa maailman kolkkaan. Vesiliikunnan monipuolisuuden suhteen olemme ehdottomasti edelläkävijöitä. Esimerkiksi vesijuoksua tuskin harrastetaan samassa laajuudessa missään muualla, vaikka lajina se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nauttia vesiliikunnasta ilman erityistaitoja.

Elinympäristömme muuttuminen vaikuttaa vääjäämättä myös uimahallikulttuuriimme. Yhteistyöllä ja yhteisellä tahdolla voimme edelleen säilyttää hienon uimahallikulttuurimme, jonka tulee kuitenkin kehittyä toimintaympäristön muuttuessa. Tämä edellyttää toimivia yhteisiä pelisääntöjä, mutta ei jääräpäistä pilkuttamista. Hyvällä yhteistyöllä voimme kaikki nauttia virkistävistä liikuntakokemuksista puhtaassa ja rennossa ympäristössä.

Nautinnollisia uintiretkiä.