Matleena Livson tekee Valossa, eli Valtakunnallisessa liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:ssä, päivittäin tärkeää työtä suomalaisten työpaikkojen hyvinvoinnin ja paremman työssäjaksamisen eteen.

Työssäkäyvä ihminen liikkuu keskimäärin liian vähän

Jos katsotaan työikäisten ihmisten liikuntasuositusta, tilanne näyttää lukujen valossa huolestuttavalta: vain runsas 10 % 15−64-vuotiaista täyttää terveysliikunnan suosituksen kokonaisuudessaan. Tämä johtuu osittain siitä, että suositus sisältää sekä kestävyyskuntoa että lihaskuntoa ja liikehallintaa kohentavaa liikuntaa. ”Tilanne ei ole ihan niin huono, kuin luku antaa ymmärtää. Noin puolet työikäisistä liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi. Sen sijaan lihaskunnosta ja liikehallinnasta huolehtiminen jää selvästi vähemmälle”, Matleena kertoo. Mihin lihaskuntoa ja liikehallintaa tarvitaan ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut? Vastaus on yksiselitteinen: ”Ei riitä, että on hyvä pumppu, jos raami ei pysy kasassa! On töitä, joissa on haastavia työasentoja tai nostamista,tai toisaalta paljon istumista, jonka riskit tiedetään. Silloin on tärkeää harjoittaa monipuolista liikuntaa, jolla samalla ennaltaehkäistään tulevia ongelmia. Kehon hyvä toimiminen vaatii monipuolisuutta.”

Kuinka paljon liikuntaa on tarpeeksi?

Jos liikkuu aikuisten fyysisen aktiivisuuden minimisuosituksen mukaisesti, aikaa kuluu kolmisen tuntia viikossa. Liikkua tulisi kuitenkin mahdollisimman monena päivänä vähintään kymmenen minuutin jaksoissa ja vähintään reipasta kävelyä vastaavalla teholla. Jos tämä tuntuu paljolta, mieti asiaa näin: keskimäärin ihminen on viikossa hereillä 115 tuntia. Jos niistä kolme käyttää liikkumiseen, jää jäljelle 112 tuntia muulle. Näin ajateltuna kolme tuntia on aika vähän.

Mutta liikuntaharrastukset tai niiden vähyys eivät yksin ole ongelman ydin. Varsinainen pulma on paljon syvemmällä nykyelämän rakenteissa. ”Työikäisten ihmisten vapaa-ajalla liikkuminen ei riitä kompensoimaan tämän päivän ihmisen elämän fyysisen aktiivisuuden vähenemistä” Matleena valottaa. ”Kiteytettynä voi sanoa, että nykyään ei enää kanneta vettä vaan lasketaan hanasta. Ei kävellä, vaan istutaan autossa. Ei nousta portaita, vaan astutaan liukuportaisiin. Arki on aivan eri tavalla passiivista kuin ennen. Ja tämän asian korjaaminen, istumisen vähentäminen, hyötyliikunnan ja arjen aktiivisuuden lisääminen on tärkeää. Siihen tulisi kiinnittää selkeästi enemmän huomiota ja ottaa käyttöön itselle sopivia, innostavia tapoja lisätä liikettä.”

Työnantaja: tiedä mahdollisuutesi!

Työnantajia kannustetaan tekemään henkilöstöliikunnan suunnitelma, joka kytkeytyy osaksi muuta henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamista. Liikkumisen edistäminen ei tarkoita sitä, että asia kuitataan hankkimalla esimerkiksi vain liikuntaseteleitä, joita usein hyödyntävät etenkin ne, jotka jo muutenkin liikkuvat. Tavoitteena olisi havaita ja tiedostaa koko työyhteisöä ja erilaisia liikkujia koskevat tarpeet: onko paljon sellaista työtä, joka kuormittaa tiettyä osaa työntekijöistä? Kuinka työpaikan arjen passiivisuutta vähennetään? Ja miten jokaiselle kyettäisiin luomaan mahdollisuus edistää omaa hyvinvointiaan – vaikka ihan pienillä teoilla. Kaikki tämä on puhtaasti työtehoa lisäävää, ei lainkaan siitä pois.

Liian harvoin henkilöstön liikkumista edistetään yhteistyössä työterveyshuollon ja liikunnan ammattilaisten kanssa. Toimivan palveluketjun muodostaminen onkin yksi tämän hetken kehityskohteista. ”On paljon palveluntarjoajia, kuten Urheiluhallit, joiden asiantuntijoiden avulla työpaikkojen tilannetta voidaan arvioida ja sen pohjalta voidaan tarjota sopivia palveluja niin aktiiviliikkujille kuin vasta liikuntaa aloitteleville. Myös Sport.fi-sivustolla on hyviä työkaluja, joita työnantajat voivat käyttää. Esimerkiksi ilmainen Hyvät käytännöt -testi antaa realistisen kuvan työyhteisön henkilöstöliikunnan tilasta, minkä jälkeen voidaan miettiä toimenpiteitä, joita halutaan lähteä toteuttamaan, ja tahoja, joiden kanssa nämä voisi tehdä. Perimmäinen tavoitteemme on, että liikkuminen olisi tulevaisuudessa luonnollinen osa jokaisen työpaikan toimintaa!”

Vinkkejä henkilöstöliikuntaan:
www.urheiluhallit.fi/yritysliikunta
www.sport.fi/tyoyhteisot