Johanna Sydänmaa on lukion liikunnan ja terveystiedon opettaja, joka rohkenee puuttua nuorten pahoinvointiin ja haluaa puolustaa päätöksenteossa erityisesti lasten ja nuorten sekä liikunnan asemaa.

Johanna Sydänmaata huolestuttaa, että lukion alkaessa monelta nuorelta harrastukset jäävät kokonaan tai liikuntaan latautuu liikaa kilpailuhenkisyyttä.

”Murrosikäisille tarvittaisiin matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, jollaisia on tarjolla pienemmille. Näinä niukkoina aikoina on tietysti pakko priorisoida. Toivoisin kuitenkin, että sijoitettaisiin tulevaisuuteen ja pidettäisiin huolta lapsista ja nuorista. Liikuntatiloja sinänsä Helsingissä on paljon. Uimahallit ovat kovin kuormitettuja. Esimerkiksi uusien ja kasvavien asuinalueiden kohdalla uimahallin tarve pitäisi kartoittaa erityisesti.”

Opettajana Sydänmaan silmät ja korvat ovat harjaantuneet näkemään ja kuulemaan säröt nuorten hyvinvoinnissa.

”Liikuntatunneilla näkee hyvin, jos nuorella ei ole kaikki kunnossa. Minä en pelkää. Uskallan kysyä ja puuttua asioihin. Onneksi oppilashuoltoon on saatu lisäresursseja ja hallinnonalat ylittävän yhteistyön merkitys ymmärretään. Joskus tietosuoja tulee valitettavaksi esteeksi, kun asioista ei saa kertoa toisille ilman lupaa.”

Kannustusta ja ohjausta kaivataan

Isot haasteet liittyvät myös aikuisväestön liikuttamiseen. Siellä tarvittaisiin liikunnan ammattilaisen mielestä ensi sijassa motivointia, kannustusta ja ohjattua toimintaa.

”Ylipaino on iso ongelma, jota kaikki eivät edes tiedosta. Vaikka liikunnan kaikki hyvät vaikutukset ovat tärkeitä, sen lisääminen yksin ei ratkaise ylipaino-ongelmaa. Ravinnolla on suuri merkitys erityisesti iän karttuessa, mutta myös lapsien kohdalla. Valitettavasti terveellinen ruoka on usein epäterveellistä kalliimpaa. Terveellisen elämän edellytyksiä pitäisi tukea yhteiskunnallisin päätöksin.”

Vesipelko voi periytyä

Johanna Sydänmaa liikkuu, minkä kiireisiä ruuhkavuosia elävä vaikuttaja ehtii. Vaihtoehtoihin kuuluu palloilulajeja, kehonhallintaa ja tanssia, joka alkoi pienenä tyttönä baletissa.

”Uiminen on nyt ykköslaji. Nelivuotias poikani rakastaa vettä ja ui jo pienen matkan. Hänen kanssaan uimahallikäynti on kivaa leikkiä. Muita yhteisiä asioita ovat jalkapallo ja musiikki”, kertoo myös uimaopettajana työskennellyt ja laulajanakin menestynyt liikunnanopettaja.

Osaamista päätöksentekoon

Luottamustehtävänään Johanna Sydänmaa on johtanut viime syksystä Mäkelänrinteen Uintikeskuksen hallitusta.

”Hallituksen johtaminen on minulle mieluisa tehtävä. Oma osaamiseni on parhaimmillaan liikuntaan liittyvissä asioissa, hallitus on osaava ja toimitusjohtaja erittäin pätevä. Mäkelänrinne on hyvissä käsissä. Olen tyytyväinen, että saan vaikuttaa tärkeinä pitämiini asioihin. Politiikka on myös henkireikä, omaa aikuistekemistäni.”

 

Johanna Sydänmaa pähkinänkuoresa

  • Liikunnan ja terveystiedon opettaja
  • Valittu kolme kertaa Helsingin kaupunginvaltuuston varajäseneksi (kok), josta noussut jokaisella kaudella varsinaiseksi valtuutetuksi
  • Aikaisemmin liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen, nyt kirjasto- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • Mäkelänrinteen Uintikeskuksen hallituksen puheenjohtaja