Firstbeat Hyvinvointianalyysin noin 150 000 mittausta vajaan kymmenen vuoden aikana on tuottanut huikean näkemyksen siitä, miten suomalaisissa yrityksissä voidaan ja miten mittaviin muutoksiin päästään yksilö- ja organisaatiotasolla, kun työntekijät motivoituvat pieniinkin elämäntapamuutoksiin.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin tavoitteena on motivoida ihminen näkemään, miten omat elämänvalinnat vaikuttavat hyvinvointiin. Jos arjesta puuttuu tasapaino työn, vapaa-ajan ja unen väliltä eikä palautumista tapahdu riittävästi, tulokset kertovat sen karusti.
"Täytyy muistaa, että seuraavan päivän työkunto rakennetaan edellisen illan aikana. Jos esimerkiksi liikkuu liian paljon tai liian myöhään, silloin ei nukuta kunnolla. Myös nautintoaineet estävät palautumista. Vaikka työntekijän työtä ja osaamista kehitettäisiin, ei työhyvinvointi eikä yrityksen tulos parane”, toteaa liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen Firstbeat Technologies Oy:stä.

Näkymättömästä näkyvää

Firstbeatin analyysi tekee näkymättömästä näkyvää.
”Se on tehokas tapa nähdä oma tilanne ja oppia itsestään jotain uutta.”

Jokainen saa analyysin jälkeen henkilökohtaisen palautteen. Sen jälkeen hän antaa 1 - 2 hyvinvointilupausta, joilla hän aloittaa oman elämäntapamuutoksensa.
”Moni tietää ja tunnistaa tarpeet ilman mittaustakin, mutta ilman sitä tieto ei tahdo muuttua arjen käytännöksi. Lupaukset voivat liittyä esimerkiksi liikunnan lisäämiseen tai pyrkimykseen lopettaa työpostien luku kello 20”, Juho Tuppurainen havainnollistaa.

Oleellista Firstbeat analyysissa on, ettei ainoastaan mitata, vaan suunnitellaan myös jatko, esimerkiksi se, miten liikunnan lisääminen arjessa on oikeasti mahdollista. Liikunnanohjaajat ovat Juho Tuppuraisen mielestä loistavia analyysin palautteen antajia, koska he ovat tottuneet kuuntelemaan, ohjaamaan ja antamaan selkeitä ohjeita.

Organisaatio hyötyy yksilön lupauksista

Kun organisaatio toteuttaa Hyvinvointianalyysin, se saa yhteenvedon aineistosta.
”Siitä saa tietoa koetusta työhyvinvoinnista, siitä missä meillä mennään ja mitä mahdollisesti kannattaisi tehdä. Monessa organisaatiossa on saatu huomata, että kun henkilöstö löytää tavan pitää itsestään huolta sekä työhyvinvointi että työteho parantuvat.”

”Meillä on esimerkiksi metsäteollisuuden yritys, jossa tehtiin yli 3 000 mittausta. Jokainen asetti hyvinvointilupauksen. Tavoitteeseensa pääsi lähes 70 prosenttia. Salon kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät puolestaan 30 prosenttia analyysin toteuttamisen myötä.”

Tuppurainen muistuttaa, että kokonaisuus ja lähtötilanne vaikuttavat oleellisesti esimerkiksi siihen, millä aikavälillä tuloksia on odotettavissa. Yleensä se vie 3–6 kuukautta. Myös Personal Trainerit käyttävät Hyvinvointianalyysia työssään saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan hyvinvoinnista.

”Paras tilanne on, jos kaikki on kunnossa ja pienin muutoksin saadaan silti vielä parannusta aikaan esimerkiksi lisäämällä liikuntaa. Tutkimusten mukaanhan joka toinen suomalainen ei liiku riittävästi, mitä tekemämme analyysit vahvistavat. Jos asioihin tartutaan vasta siinä vaiheessa, kun henkilöstö alkaa oireilla, tarvitaan rahaa 5–10-kertainen määrä ennaltaehkäisyyn verrattuna.”

Firstbeat Hyvinvointianalyysi pähkinänkuoressa

  • Hyödyntää sykeanalyysitekniikkaa ja paljastaa todelliset tiedot kehon toiminnasta. Mittausaika 3 vrk.
  • Auttaa tunnistamaan kuormittavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla.
  • Auttaa löytämään ratkaisuja ja tekemään omat lupaukset elämäntapamuutosten toteuttamiseksi.
  • Pienetkin elämäntapamuutokset vaikuttavat positiivisesti elämänlaatuun, esimerkiksi vireystilan kasvuna, työtehon lisäyksenä, poissaolojen vähentäjänä ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisijänä.

Lue lisää: www.urheiluhallit.fi/firstbeat