Viime vuosina uimahallin käyttäjien puutteellinen peseytyminen on herättänyt keskustelua eri medioissa. Keskustelua on herättänyt erityisesti se, että monet jättävät uimista edeltävän suihkun kokonaan väliin ja suuntaavat suoraan altaalle. Suihkun väliin jättäminen voi tuntua kätevältä ajan säästöltä, mutta hygienian laiminlyönnillä on myös ikäviä seuraamuksia. Vaikka altaiden vesiä puhdistetaankin tehokkaasti, ei puhdistusmenetelmätkään pysty ihmeisiin ja uimareiden huono hygienia vaikuttaa suoraan allasveden laatuun.

Tärkeä tekijä uimaveden laadun kannalta on huolellinen peseytyminen.

Uima-altaiden vesi on jatkuvassa liikkeessä. Vesi virtaa altaasta puhdistuslaitteistoon ja puhdistuslaitteistosta takaisin altaaseen. Puhdistuslaitteisto suodattaa irtolian ja desinfioi veden. Puhdistusjärjestelmät ovat tehokkaita, mutta veden laadun kannalta myös uimareiden oma hygienia vaikuttaa veden puhtauteen. Erityisen tärkeä tekijä uimaveden laadun kannalta on huolellinen peseytyminen ennen altaaseen siirtymistä. Huonolla hygienialla voi pahimmillaan olla negatiivisia terveysvaikutuksia, kun erilaiset kosmetiikan kemikaalit reagoivat altaan puhdistuskemikaaleihin.

Kloorin pitoisuutta ja veden pH:ta valvotaan mittauksin.

Uima-altaiden vesiä desinfioidaan aina kemiallisesti, kuten käyttämällä klooria. Kloorauksen tarkoitus on estää haitallisten bakteerien ja levien kasvu vedessä. Kloorin pitoisuutta ja veden pH:ta valvotaan mittauksin. Allasvedestä mitatun vapaan kloorin, sidotun kloorin ja kloorin kokonaismäärän pitää täyttää tarkoin asetetut raja-arvot. Sidottua klooria syntyy, kun vapaa kloori reagoi vedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Sidottu kloori poistetaan vedestä saostusaineilla.

Uimareiden mukana veteen päätyy suuret määrät erilaisten bakteerien seoksia (mikro-organismeja) sekä kemikaalijäämiä kulutustuotteista, kuten hajusteet, vartalovoiteet, meikit ja aurinkorasvat. Tutkimusten mukaan altaan desinfiointikemikaalit voivat reagoidessaan orgaanisten yhdisteiden (hiki, hiukset, virtsa) tai typpipitoisten yhdisteiden (kulutustuotteet) muodostaa terveydelle epäedullisia sivutuotteita. Tutkimuksissa tällaiset sivutuotteet on linkitetty muun muassa astmaattisiin oireisiin.

Hyvin yksinkertaisella tavalla, kuten käymällä suihkussa ennen uimista voit vähentää merkittävästi epäpuhtauksien ja kemikaalien pääsyä allasveteen. Pidä tämä mielessä seuraavalla uintireissulla!

Hajusteiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota.

Hyvä henkilökohtainen hygienia ja kemikaalien kohtuukäyttö on hyvä muistaa uimahallien lisäksi myös muissa arjen ympäristöissä. Suuri osa väestöstä saa oireita muun muassa hajusteissa käytetyistä kemikaaleista, joten niiden liikakäyttöä tulee välttää. Erityisesti hajusteiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota ahtaissa sisätiloissa, kuten julkisissa kulkuvälineissä ja teattereissa.

Allergia- ja astmaliitto kampanjoi tuoksujen kohtuukäytön puolesta Tuoksuton viikko -kampanjalla 31.10. – 13.11.2016. Tehdään yhdessä arjen ympäristöstämme siedettävämpi, käytetään miedompia hajuvesiä, siirretään tupakkapisteet pois kulkuovien viereltä ja tarkastetaan kemikaalikuorma-altistustamme.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita: